โครงการของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลภายใต้โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6)

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผอ.สพม.นครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รอง ผอ.สพม.นครสวรรค์ ร่วมติดตาม ประเมินผล โครงการของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลภายใต้โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6) ณ โรงเรียนโกรกพระ ซึ่งโรงเรียนจัดทำโครงการ FILM Zone และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศโดยมีคณะกรรมการจากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 เป็นคณะติดตามในครั้งนี้