การติดตาม ประเมินผล โครงการของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลภายใต้โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6)

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผอ.สพม.นครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รอง ผอ.สพม.นครสวรรค์ ร่วมติดตาม ประเมินผล โครงการของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลภายใต้โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6) ณ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ซึ่งโรงเรียนจัดทำโครงการ WE CARE YOU โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 เป็นคณะติดตามในครั้งนี้