กิจกรรม เดิน – วิ่งเพื่อน้อง 49 ปี โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

เมื่อวัน เสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 06.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่งเพื่อน้อง 49 ปี โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม