เยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของหนองโพ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางประภาพร มั่นพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ นางสาวเพ็ญจรัส สิงห์ทอง อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ และ นางสาวอภิญญา ยอดนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม ร่วมเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของหนองโพ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม โดยมีมัคคุเทศก์น้อย นักเรียนจากโรงเรียนหนองโพพิทยา นำโดย นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา พร้อมด้วย นางสาวศิรินาฎ  คำเอี่ยม รองรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา และครู ณ วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์