ผอ.สพม.นว. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์   พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ พร้อมให้กำลังใจครู โดยได้รับการต้อนรับจากนางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ เป็นอย่างดี ณ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

ขอบคุณภาพจากโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์