พิธีเปิดอาคารเรียนและป้ายโรงเรียน ณ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.09 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนและป้ายโรงเรียน ณ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม