งานทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 111 ปี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานงานทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 111 ปี ณ ห้องประชุมแสงประสานใจ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ