ค่ายภาษา English and Chinese ณ โรงเรียนโกรกพระ

วัน อังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีการเปิดค่ายภาษา English and Chinese ณ โรงเรียนโกรกพระ