จิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนหนองบัว

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนหนองบัว