ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทับกฤชพัฒนา

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทับกฤชพัฒนา โดยมี นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา พาเยี่ยมชมอาคารเรียน และบริเวณด้านข้างโรงเรียน ณ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา