สพม.นครสวรรค์ พร้อมด้วยโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์, นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ และนายธานินท์ บุญพุทธ ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ครูที่ปรึกษาและคณะครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน นายวัลมงคล ทั่งถิร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 5/2 อยู่บ้านเลขที่14 หมู่ 2 บ้านบึงปลาทู ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อาศัยอยู่กับยาย ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ ครอบครัวของนักเรียนในเบื้องต้น