สพม.นครสวรรค์ พร้อมด้วย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์, นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม, นายเขตรัตน์ ม่วงสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และครูประจำชั้นของนักเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน นายรพีภัทร เกิดพร้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อยู่บ้านเลขที่ 605/748 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อาศัยอยู่กับแม่ คุณตา และน้องสาว 2 คน รวมทั้งหมด 5 คน ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักเรียนต้องช่วยเหลือแม่ในการหารายได้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ ครอบครัวของนักเรียนในเบื้องต้น