ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวังบ่อวิทยา และ โรงเรียนหนองบัว

วัน อังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวังบ่อวิทยา และ โรงเรียนหนองบัว