ผอ.สพม.นครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จังหวัดลำปาง