ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นำโดย ดร.ณัฐชานนท์  ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางตรีทิพย์ธิดา  โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู     ให้การต้อนรับ คณะศึกษานิเทศก์ สหวิทยาเขต ตากฟ้า-ตาคลี โดย นายคมกฤช แผนเสือ นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์  พร้อมด้วย นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ     และผู้บริหารในสหวิทยาเขต ตากฟ้า-ตาคลี ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  รวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ และกระทรวงศึกษาธิการ และสะท้อนคิด ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์