ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครู (กรณีปกติ/กรณีพิเศษ) ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

วัน จันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายอัครพล คงคาสวัสดิ์ และ นางสาวสุธาสินี สารชาติ ร่วมการประชุม ผอ.สพป./ผอ.สพม.ทุกเขตในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครู (กรณีปกติ/กรณีพิเศษ) ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์