ขอเชิญเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ลงนามสมุดเยี่ยม ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาของข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
Research & Innovation Symposium 2022 Online ผ่าน Google Site

ขอเชิญเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ลงนามสมุดเยี่ยม ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาของข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
Research & Innovation Symposium 2022 Online ผ่าน Google Site

คลิ๊ก https://sites.google.com/obec.moe.go.th/42research/research-innovation-symposium-2022