การประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เพื่อสรรหากรรมการดำเนินการในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพม.นครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ,นายคมกฤช แผนเสือ และ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เพื่อสรรหากรรมการดำเนินการในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องเรียนต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม้ธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีนายพงษ์เทพ เจริญไทย ผอ.รร.ชุมแสงชนูทิศ เป็นประธานการประชุม