ผอ.สพม.นครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.รวิวรรณ กลิ่นธรรมเสน ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

วัน จันทร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.   ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.รวิวรรณ กลิ่นธรรมเสน ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2