การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัน พุธ  ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมอาคารบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์