สพม.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน ณ สพป.หนองคาย เขต 1 และ สพม.หนองคาย

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย