ผอ.สพม.นครสวรรค์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 สพป.นครสวรรค์ เขต 2

วัน พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2