การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา​เพื่อรับรางวัล​ ​IQA​ AWARD​ ประจำ​ปีการศึกษา​ 2564​

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา​เพื่อรับรางวัล​ ​IQA​ AWARD​ ประจำ​ปีการศึกษา​ 2564​ ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel Nakhonsawan ดำเนินการ​โดยคณะศึกษา​นิเทศ​ก์​ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒ​นา​ระบบประกัน​คุณภาพ​การศึกษา​ สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​นครสวรรค์​