สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของเด็กชายอำนาจ ช้างคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของเด็กชายอำนาจ ช้างคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถสิบล้อบรรทุกรถเกี่ยวข้าว เสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น