สพม.นครสวรรค์ รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ” และประชุมการบริหารจัดการและกำกับติดตามการดำเนินงาน

วัน พุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ” และประชุมการบริหารจัดการและกำกับติดตามการดำเนินงาน โดยมีก่อนเริ่มการประชุมมีกิจกรรม เคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์