ผอ.สพม.นว ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระบางวิทยา

วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 14.00 น.  ดร.สุชาติ  เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน มาตรการป้องการสถานศึกษาปลอดภัย ของโรงเรียนพระบางวิทยา และได้รับการต้อนรับจาก นายอิทธิรัฐ  น้อยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา พร้อมด้วย คณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนพระบางวิทยา