สพม.นครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดยดร.สุชาติ  เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก