สพม.นครสวรรค์ ร่วม พิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี นำกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล มีดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” และกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาพจากไดรฟ์ https://drive.google.com/drive/folders/1NEn19Zau2g75pqUUDYmrrudT2bF2Zym7