สพม.นครสวรรค์ รับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ”  และประชุมการบริหารจัดการและกำกับติดตามการดำเนินงาน

วัน พุธ ที่ 20 กรกฎาคม  2565 เวลา 08.00 น. ดร.สุซาติ เอกปัชซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ”  และประชุมการบริหารจัดการและกำกับติดตามการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมอาคารลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์