“เขากะลาเกมส์ 2565” 

 วัน อังคาร ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมรับชมและให้กำลังใจแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม  “เขากะลาเกมส์ 2565”  โดยมีนายอินทพงษ์ จินดาทิพย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยมีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม