ถวายเทียนพรรษา

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565  ดร.ณัฐชานนท์  ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา โดยได้นำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดใกล้เคียงจำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดเทพมงคลปานสาราม วัดดงพลับ และวัดหนองสีนวล เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป