การประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งงครรภ์

วัน จันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งงครรภ์ โดยมีคณะติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขต จังหวัดนครสวรรค์ ในการร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์