การประชุมให้ข้อมูลและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษานิวชีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย 

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.00 น.  ดร.สุชาติ  เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมให้ข้อมูลและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษานิวชีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ในการขอเข้าพบ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบการศึกษานิวซีแลนด์ และโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์