เลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ มีผู้ลงสมัครเลือกตั้ง จำนวน 2 พรรคด้วยกัน คือเบอร์ 1 นำทีมโดยนายจิรายุ รัศมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และเบอร์ 2 นำทีมโดย นางสาวจันทนา ปั้นทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ซึ่งผลการเลือกตั้งสภานักเรียน พรรคที่ชนะในปีนี้คือ เบอร์ 1 นายจิรายุ รัศมี ดำรงตำแหน่งประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2565