สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.

วัน อังคาร ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณอาคารสถานที่ และห้องปฏิบัติงาน โต๊ะปฏิบัติงาน