การแข่งขัน​ฟุตบอล​   เสมานครสวรรค์​จตุรมิตรเกมส์​ ครั้งที่ 1​

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ดร.สุชาติ  เอกปัชชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็น​ประธานในพิธีงานแข่งขัน​ฟุตบอล​   เสมานครสวรรค์​จตุรมิตรเกมส์​ ครั้งที่ 1​ ณ สนามฟุตบอล​ บึงบอระเพ็ด​  อ.เมือง​ จ.นครสวรรค์​ โดยมีผู้บริหาร​สถานศึกษาในสังกัด​สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์และข้าราชการ​ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดย​  ส.ต.ท.จง​ นาค​ตระกูล​ นิติกรชำนาญ​การ​ เข้าร่วมแข่งขัน