สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของ นายตนุภัทร วัฒนารักษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ในวันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 นำโดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวธิติวรรณ นันตื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของ นายตนุภัทร วัฒนารักษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เสียชีวิตจากการจมน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำ หน้าพุทธอุทยานนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ วัดสังฆมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์