สพม.นครสวรรค์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

วัน ศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 โดยมีแจ้งข้อราชการ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา โดย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 การมอบเกียรติบัตรประกวด “โครงการสุขภาพด้านส่งเสริมสุขภาพ” พร้อมด้วยการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 3 โรงเรียน การมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีการดำเนินการลดผลการเรียน 0 ร มส และ การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ส่งเสริมสนับสนุนการวัดและประเมินผลระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ในการประชุมครั้งนี้ได้ความอนุเคราะห์การจัดการประชุมโดยโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา นำโดย นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาพร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

ภาพจากไดรฟ์ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TbWUWZrpwFOyE2O4NaUVYXjKAwpvWfh2