วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทธาพิมลลักษณ บรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุทธาพิมลลักษณ บรมราชินี ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์