โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2565

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2565 มีการถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพรชัยมงคล