การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (กศจ.) ครั้งที่ 6/2565

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล ร่วมการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (กศจ.) ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์