การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์