โรงเรียนไพศาลีพิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

โรงเรียนไพศาลีพิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565