เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1 / 2565 โรงเรียนนครสวรรค์ แบบ On-Site 100% วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดย คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์

📣 เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1 / 2565 โรงเรียนนครสวรรค์ แบบ On-Site 100% วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
โดย คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์

https://fb.watch/d1BRNQD8XK/