โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ( วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) 

วัน อาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ( วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธี พร้อม นำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ณ ศาลาการเปรียญ วัดวรนาถบรรพตพระอารามหลวง อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์