โรงเรียนหนองบัว กิจกรรม “อบรมคุณธรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

12 พฤษภาคม 2565 กิจกรรม “อบรมคุณธรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมนิโลบล

Cr. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองบัว