โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ได้จัดกิจจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน “สู่ถิ่นเราเทาแดง” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ได้จัดกิจจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน “สู่ถิ่นเราเทาแดง” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้อำนวยการจันทร์เทพจ์ เพ็ชรยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

Cr. ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์