สพม.นครสวรรค์  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสังวร  ยมรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

วัน พุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.  ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสังวร  ยมรัตน์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม