งานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วัน เสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายผ้าป่า ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพล ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา สพม.นครสวรรค์ ร่วมอนุโมทนางานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sFL-AxIcQiYDpE9-1NYnvH6bdeKAO2ff