โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องเรียนต้นแบบเทคโนโลยี โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์